Енергия | МФИ 
.: меню
за нас
кампании
ресурсен
център
подкрепете
контакти

Международна Конференция 3-4 юни 2010, София, НДК


Ела да видиш страницата за екстремни спортове!
Деня на Земята - обща акция на природозащитни организации

22 април беше отбелязан за тридесет и пети път по цялото земно кълбо като Международен ден на Земята. В София от 17:00 часа в градинката между Софийския университет и Народното събрание български неправителствени екологични организации, организираха обща изложба. Представяйки зелените пространства като "Защитени територии". "Гори", "Зона - свободна от генно-модифицирани организми и "Алтернативи" природозащитниците показаха как се унищожава природата и какви са алтернативите - екологичен туризъм и органично земеделие. Акцентът беше върху устойчивото ползване на природните ресурси. Акцията е част от стартиралата на 22 март кампания "Да спасим природата на България", в която българските природозащитни организации се обединиха срещу най-сериозните заплахи пред родната природа: унищожаването на горите, строежа в защитени и чувствителни територии на огромни ски-курорти, мини ВЕЦ, вятърни електроцентрали и др.

Инициатори на събитието са Екологично сдружение "За Земята", Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани", Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Сдружение за устойчиви екологични решения Агролинк, сдружение "Еко Рила" - Самоков, сдружение "Тетида - Благоевград", Приключенска мрежа, Асоциация на парковете в България, Българска фондация "Биоразнообразие" и др. Изложбата се превърна в празник и събитие за природозащитната общност, по време на който се завързаха нови контакти и идеи за работа. Благодарим на всички участници и най-вече на доброволците, които организираха и активно участваха в това прекрасно събитие.

Според Федерация "Зелени Балкани" унищожаването на българската гора и изнасянето й във вид на въглища и дървен материал за Гърция, Италия, Германия и Белгия е един от най-сериозните екологични проблеми в страната ни. За последните 15 години процентът на горските площи в България е намалял с 15 на сто.

Като най-тревожна за дивата ни природа тенденция от ЕС "За Земята" определят осъществяването на плановете за огромни ски-курорти в българските планини в близост до и в територията на национални паркове. Последните шокиращи примери са: "Ски-зона с център Банско" (вече факт); Добринище (Пирин); Курортно туристическа локализация "Самоков - Боровец - Бели Искър" и "Паничище - Езерата - вр. Кабул" (Рила); вр. Вежен и вр. Ком (Стара планина); Перелик, Пампорово, "Велинград - Ракитово - вр. Сютка" (Родопи) и др.

Според Цвета Христова от Екологично Сдужение "За Земята" процесът е в разрез с поетите от страната ангажименти в процеса на присъединяване към Европейския съюз и рамките на международните конвенции и споразуменията, отнасящи се до преустановяване на загубата на биологичното разнообразие до 2010 година и устойчивото развитие, както и с вътрешното законодателство: Закона за устройство на територията, Закона за биологично разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за опазване на околната среда, Плановете за управление на националните паркове "Централен Балкан", "Пирин" и "Рила".

Положението може да стане още по-трагично, ако бъдат приети поправките в Закона за защитените територии, отменящи "ненакърнимостта" на обособените територии в националните паркове. Промените предложени от Министерския съвет предвиждат правомощия на Министъра на околната среда и водите за еднолично взимане на решения дали определена територия да бъде изключена от защитените зони, без задължителното досега обществено обсъждане.

В Национален парк "Пирин", признат от ЮНЕСКО за едно от природните богатства на Европа, вследствие на гола сеч - между 200 и 300 декара девствени гори, вече са установени ерозия, нарушаване на местообитания и застрашаване на редки видове. По думите на акад. Александров, ръководител на Института по горите към БАН, в ски-зоната има екологична катастрофа.


Снимки от акцията на 22 априлОт тук може да си изтеглите текста на брошурата, която раздавахме - 3 Mb в PDF формат

Изтегли, разпечатай и дай на приятел ;-)


[нагоре] [начало]
начало | карта на сайта
www.zazemiata.org