Енергия | МФИ 
.: меню
за нас
кампании
ресурсен
център
подкрепете
контакти

Международна Конференция 3-4 юни 2010, София, НДК


Ела да видиш страницата за екстремни спортове!
За нас

ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа CEE Bankwatch Network, Международни Енергийни Бригади, GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите) и SEEEN (Екологични НПО за Южна и Източна Европа).

Цели:

 • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда;

 • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;

 • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.
 • Дейност
  Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда.

  Енергийна кампания
  Кампанията е насочена към популяризиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като устойчива алтернатива на конвенционалните начини на производство на енергия. Основната дейности включват поставянето на изолации и енергоспестяващи материали в социалните домове за деца и възрастни хора, разпространяване на информационни материали, инсталиране на слъчеви системи, организиране на обществени дискусии и обучения. До този момент кампанията е обхванала над 4000 души и 20 институции на територията на страната.

  CEE Bankwatch Network
  Като член на мрежата ЗА ЗЕМЯТА развива кампания по наблюдение на Международни Финансови Институции като Европейската инвестиционна банка, Световна банка, както и ИСПА предприсъединителен фонд на Европейския съюз. Дейностите по тази кампания включват: наблюдение за стриктно информиране на обществеността за проектите, финансирани от МФИ в България, оказване на помощ на засегнати от тези проекти местни общности, предотвратяване на негативното им въздейстие върху околната среда и промотиране на устойчиви решения за развитие.

  Транспортна Кампания
  Тя включва дейности за популяризиране на природосъобразни модели за градски транспорт като изграждането на велосипедни алеи и по-широка употреба на електрифициран градски транспорт. Дейностите в рамките на тази кампания включват ежегодни велосипедни шествия по централните улици на София под надслов: "Да си върнем улиците".

  Обществено участие в процедурата за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)
  Тази кампания следи за стриктното прилагане на процедурите по ОВОС при изпълняването на проекти от национално и местно значение като дава повече информация на обществеността и предизвиква обществени обсъждания. Дейностите включват подготовка и разпространение на информационни материали, организиране на обществени дискусии и прес-конференции с правителствени и неправителствени представители и местни хора, целящи представяне на проблемите пред заинтересованите страни.

  Кампания Отпадъци
  Дейностите в тази област включват представянето и прилагането на практики за въвеждане на разделно събиране и рециклиране на твърди битови и индустриални отпадъци в България. Реализираните проекти включват "Алтернативи на найлоновите торбички и опаковки", "Управление на отпадъците в защитените територии", "Разделно събиране на отпадъци в училищата".

  Cписание ПО РЪБА
  Сдружението издава и екологичното списание ПО РЪБА. Списанието разглежда проблеми, които основният поток от медии пренебрегва или тълкува необективно и преднамерено. Основната цел на ПО РЪБА е да бъде мост към обшествеността чрез предоставяне на обективна информация по актуални теми, свързани с опазване на природата, акции и кампании на неправителствени организации, модели на устойчиво развитие, защита на човешките права и др.


  [нагоре] [начало]
  начало | карта на сайта
  www.zazemiata.org