Енергия | МФИ 
.: меню
за нас
кампании
ресурсен
център
подкрепете
контакти

Международна Конференция 3-4 юни 2010, София, НДК


Ела да видиш страницата за екстремни спортове!
КОГАТО ОБЩЕСТВЕНОТО УЧАСТИЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Насилственото отстраняване на местните хора, сред които жени, младежи и възрастни хора, от силите за борба с масовите безредици бе грубо погазване на основни човешки права и свободи (право на свобода, лична сигурност и неприкосновеност, на мирно събиране и изразяване на мнения). С полицейската блокада в самия квартал, околовръстния път на София и ключови кръстовища беше нарушено и правото на свободно придвижване на гражданите.

Представители на Екологично сдружение „За Земята“ присъстваха на мирния протест на жителите на кв. Суходол на 7-ми срещу 8 юли. Като очевидци на акцията и работещи в сферата “управление на отпадъци”, бихме желали да уведомим българските медии за следните проблеми:

Жителите на Суходол се борят за спазване на конституционно гарантираното им право на здравословна и благоприятна околна среда. С блокадата на подстъпите към Софийско сметище суходолци настояват да се изпълни влязлото в законна сила решение № 1 от 13 януари 2005 г. на Столичен общински съвет, според което депонирането на битови отпадъци в Суходолското депо следва да бъде преустановено след 30 юни 2005 г.

Насилственото отстраняване на местните хора, сред които жени, младежи и възрастни хора, от силите за борба с масовите безредици бе грубо погазване на основни човешки права и свободи (право на свобода, лична сигурност и неприкосновеност, на мирно събиране и изразяване на мнения). С полицейската блокада в самия квартал, околовръстния път на София и ключови кръстовища беше нарушено и правото на свободно придвижване на гражданите.

Политика за управление на отпадъци в българската столица, базираща се на силови методи, е негативен и абсурден прецедент в Европа и света. Вземането на решения от страна на Софийска община, които имат значителен екологичен и социален ефект, би трябвало да се извършва с участието на всички заинтересовани страни (гражданско общество и местни жители). Репресиите от 7 срещу 8 юли в кв. Суходол показват какво се случва, когато решения за управление на отпадъци се взимат по недемократичен и непрозрачен начин.

Проблемът с отпадъците на София НЕ може да бъде разрешен единствено чрез преместване на сметищетo и балирането на сметта - вариант, койтo Софийска община залага в “Концепция за управление на твърдите битови отпадъци на град София в средносрочен и дългосрочен план“. Според собствените статистики на Софийска община битовите отпадъци растат средно с 14 300 тона годишно. Единствено програми за намаляване обема на генерираните отпадъци, разделно събиране и рециклиране биха могли да предотвратят втори „Суходол“ и предложат устойчив изход от кризата.

Важно е да бъдат отбелязани и приоритетите на основните донори на технологии за управление на отпадъци, към които България ще трябва да се обърне за финансиране. Oт юни 2005 Европейски съюз предоставя приоритетно финансиране за проекти, целящи намаляване, рециклиране и биологично разлагане на отпадъци. Подобни проекти не само са по-евтини, но и осигуряват по-голяма работна заетост.


Вижте още:
Стратегията „Нулеви отпадъци“ pdf 788 Kb.
ОТВОРЕНО ПИСМО

Живеем в полицейска държава -
http://bulgaria.indymedia.org/newswire/display/4012/index.php

Държавата срещу хората (снимки)
http://bulgaria.indymedia.org/newswire/display/4011/index.php


[нагоре] [начало]
начало | карта на сайта
www.zazemiata.org