мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Какво е CEE Bankwatch Network

Мисията на CEE Bankwatch е да предотвратява негативното въздействие върху околната среда и хората от проектите, финансирани от Международни Финансови Институции, и да подпомага алтернативни решения за развитие и участие на обществеността.


Същност
Защо "За Земята" е част от CEE Bankwatch Network
Цели
Дейности
Наблюдавани институции
НПО членове на мрежата
Екип
Донори

Същност

CEE Bankwatch Network е международна мрежа от неправителствени организации (НПО) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Членове на мрежата са четиринадесет организации от единадесет страни. Основна цел на мрежата е да предотвратява негативното въздействие върху околната среда и хората на проекти, финансирани от Международни Финансови Институции (МФИ), и да предлага алтернативи на техните политики и проекти в региона. CEE Bankwatch Network е учредена през 1995г. и сега е една от най-силните мрежи от природозащитни НПО в ЦИЕ. Членове на мрежата са НПО от България, Беларус, Чешка република, Естония, Грузия, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Словакия и Украйна. Мрежата работи предимно върху проблеми в енергийния и транспортен сектор, както и върху процеса на присъединяване към Европейския Съюз, като промотира участие на обществеността и достъп до информация относно дейностите на МФИ в региона. Членовете на мрежата присъстват на годишните срещи на МФИ и провеждат постоянен критичен диалог с техните служители и изпълнителни директори на национално, регионално и международно ниво.


Защо "За Земята" е част от CEE Bankwatch Network

Eкологично сдружение "За Земята" е член на CEE Bankwatch Network от 1997г. Като член на мрежата "За Земята" развива кампания по наблюдение на Международни Финансови Институции като Европейската инвестиционна банка, Световна банка, както и ИСПА предприсъединителен фонд на Европейския съюз. Дейностите по тази кампания включват: наблюдение за стриктно информиране на обществеността за проектите, финансирани от МФИ в България, оказване на помощ на засегнати от тези проекти местни общности, предотвратяване на негативното им въздейстие върху околната среда и промотиране на устойчиви решения за развитие.


Цели

CEE Bankwatch Network има 5 основни цели:

 • Да осведомява обществеността за дейностите на Международни Финансови Институции (МФИ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и тяхното въздействи върху околната среда и социалната сфера.
 • Да промотира участие на обществеността в процесите на взимане на решения на МФИ относно техните политики и проекти на национално, регионално и международно ниво.
 • Да подпомага природозащитни организации и граждански инициативи да следят дейностите на МФИ в региона.
 • Да променя или предотвратява вредни на околната среда и хората политики и проекти на МФИ и да предалага алтернативни решения.
 • Да си сътрудничи с природозащитни и граждански организации срещу разрушителните дейности на Транснационалните корпорации, като ограничат тяхното негативно въздействие върху околната среда в региона.


 • Дейности

  За да осъществи своите цели, CEE Bankwatch Network:

 • Събира и разпространява информация за дейностите на МФИ в рамките на ЦИЕ; издава редовно бюлетин, съдържащ информация относно дейностите на МФИ във всяка една страна, в която има член на мрежата.
 • Повишава капацитета на организациите-членки на мрежата, като провежда обучения, извършва съвместни анализи и публикации относно МФИ.
 • Развива сътрудничество сред активисти в сферата на околната среда от ЦИЕ, като използва опита на западни такива относно МФИ.
 • Изготвя доклади за противоречиви проекти, финансирани от МФИ, отправя критики към техните политики и предоставя устойчиви алтернативи.
 • Противопоставя се на политиките на различни МФИ особено в транспортния, енергийния и горски сектор. Членовете на мрежата присъстват на годишните срещи на МФИ и провеждат постоянен критичен диалог с техните служители и изпълнителни директори на национално, регионално и международно ниво.
 • Създава работни групи, занимаващи се с транспортни и енергийни проблеми. Работните групи изработват анализи и доклади за страните си.
 • Основни сфери на дейност на CEE Bankwatch Network са:
  Реформа на Европейската Банка за Възстановяавне и Развитие (ЕБВР)
  Реформа на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ)
  Процес на присъединяване към Европейския Съюз (ЕС)
  Добив на горива
  Климат
  Добив на злато
  Горски сектор
  Ядрена безопасност
  Транспортни проблеми
  Балкани
  Стратегии на Световната банка за подпомагане на страните
  Световна банка (СБ) и Международен Валутен Фонд (МФИ)


  Наблюдавани институции

  CEE Bankwatch Network наблюдава основно политики, проекти и дейности на следните Международни Финансови Институции:

 • ЕИБ - Европейската Инвестиционна Банка
 • ЕБВР - Европейска Банка за Възстановяване и Развитие
 • Институциите от групата на Световната Банка
 • МБВР - Международната Банка за Възстановяване и Развитие
 • МФК - Международната Финансова Корпорация
 • ЕС - Европейски Съюз (предприсъединителни фондове, ЕВРОАТОМ и други)
 • CEE Bankwatch Network следи също така и:

 • АЕК - Агенции за експорт на кредити
 • ГЕФ - Глобалния фонд за околната среда
 • МФИ - Международния валутен фонд
 • СИБ - Северна Инвестиционна Банка


 • НПО членове на мрежата

  Беларус Ecological Initiative "Belaya Rus"
  България Екологично сдружение "За Земята"
    Информационен и учебен център по екология
  Чешка република Centre for Transport and Energy (CDE)
    Hnuti DUHA
  Естония Estonian Green Movement-FoE (ERL)
  Грузия Green Alternative
  Унгария Energy Club
    Nature Protection Club of Eotvos Lorand University (ETK)
  Латвия Environmental Protection Club (VAK)
  Литва Lithuanian Green Movement
    Atgaja
  Полша Polish Green Net
  Словакия Center for Environmental Public Advocacy (CEPA)
  Украйна National Ecological Centre of Ukraine (NECU)


  Екип

  Изпълнителен Директор - Томаш Теркецки (Полша)

  Международни координатори:
  Координатор за ЕС - Магда Стоцкиевич
  Координатор за добив на горива и промяна в климата - Петр Хлобил
  Координатор за енергия - Олекси Пасюк
  Координатор за региона на Кавказ - Манана Кохладзе
  Координатор за Югоизточна Европа - Кети Медарова

  Национални координатори:
  Беларус - Наташа Петрушкевич
  България - Анелия Стефанова
  Чехия - Павел Прибил
  Естония - Пеп Мардисте
  Унгария - в момента няма
  Латвия - Алда Озола
  Литва - Линас Вайниус
  Македония - Анета Босевска
  Полша - Робърт Сиглицки
  Словакия - Петер Михок
  Украйна - Ийвген Гроза

  Координатор проекти:
  България, енергия - Петко Ковачев
  Унгария, енергия - Габор Такац
  Литва, енергия - Саулиус Пиксрис
  Полша, ЕС - Анджей Гула
  Словакия, ЕС - Катерина Лукасова
  Украйна, енергия - Юри Урбански

  Мениджмънт екип:
  Финансов мениджър - Станислава Смахова (Чехия)
  Финансов мениджър при Изпълнителния директор - Малгорцата Божек (Полша)
  Асистент проекти - Магдалена Санока (Полша)
  Медии и редактор - Грег Аткен (Чехия)
  Уеб - Клара Широва (Чехия)


  Донори

  Фондация "Charles Stewart Mott Foundation"
  Европейската Комисия
  Фондация "Ford"
  Фондация "Freedom House"
  Фондация "Heinrich Boll Foundation"
  Фондация "National Forum Foundation"
  Холандска организация за международно сътрудничесто за развитие
  Фондация "Rockefeller Brothers Fund"
  Швейцарска агенция по околна среда и гори
  Фонд "The Staples Trust"
  Транснационален Институт
  Фондация "W. Alton Jones Foundation"
  Фонд "Wallace Global Fund"

  CEE Bankwatch Network:
  Банково има: CEE Bankwatch Network
  Банков номер EUR: 102 104 42 85/ 5500
  Банка: Raiffeisen Bank
  Адрес: Винохрадска 230, 100 00 Прага 10, Чешка Република
  SWIFT: RZBCCZPP

  начало | карта на сайта | отметка
  www.zazemiata.org