мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Active Bankwatchers

Основната цел на Active Bankwatchers е да привлече обществеността в кампаниите за реформа в Международните финансови институции (МФИ) - особено Световната банка (СБ), Европейската Инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). МФИ си мислят, че никой не ги наблюдава. Ние искаме да разберат, че ние сме тук и че обикновените хора следят какво те вършат.

Вие можете да се включите в Active Bankwatchers като попълните следната регистрационна форма намираща се на уеб сайта на CEE Bankwatch Network, препратите линка към свои приятели. За да се регистрирате трябва само да напишете своето име, страна и електронен адрес. Ние ще ви изпратим съобщение, че сме получили вашата регистрация. Включвайки се в инициативата Active Bankwatchers вие ще можете да получавате новини, известия за акции, нашия бюлетин - Bankwatch Mail.


Курорта Банкя е застрашен от строежа на магистрала

Скъпи приятели,

Отново имаме нужда от вашата подкрепа. Багодарение на вас, през май тази година Европейската Комисия поиска българското правителство да направи нови обществени консултации преди да издаде ново разрешение за строеж на спорната магистрала "Люлин".

За съжеление Министерство на околната среда и водите (МОСВ) напълно пренебрегна резултатите от обществените обсъждание и на 28.10.2004 издаде позволение. По този начин, формално, Министерството изпълни условието на ЕК за отпускането на втория транш на субсидията от 111 милиона евро по програма ИСПА.

Одобреното трасе за автомагистрала "Люлин" минава през санитарната зона и минералните извори на курорта Банкя. Уникалния микроклимат на Банкя го прави един от най-извесните наши курорти за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Строежа на магистралата ще доведе до увеличаване на въздушното замърсяване и образуване на токсичен смог, което ще има унищожително въздействие върху развитието на курорта. Магистралата също така ще мине в непосредствена близост до три села, които са любимо място за почивка на софиянци. И нещо повече, новата магистрала няма да намали трафика, който в момента задушава софийския квартал "Княжево".

По време на новите обществени консултации през септември 2004 местното население отхвърли заключенията на доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и предложеното за трасе за магистрала. Те смятат, че са възможни по-екологични и по-адекватни решения за магистрала "Люлин". Тяхното мнение може ясно да бъде видяно от протоколите на обществените обсъждание и становищата, които са внесени в МОСВ.

Според нас МОСВ имаше всички основания да издаде негативно решение за строежа на магистрала "Люлин". Оказва се обаче, че обществените обсъждания са били само формално проведени, за да може да се издаде новото решение по ОВОС и да се получат парите от Европейския съюз. Подобна практика на незачитане на общетсвеното мнение, която не е единичен случай за МОСВ, е сериозна заплаха за околната среда и демократичните процеси в България. Ние смятаме, че ЕК не трябва да отпуска пари за магистрала "Люлин" в сегашния й вид.

Как може да помогнете:
Изпратете писмо по факс или е-майл до Европейската Комисия с молба да направят тяхна собствена проверка за начина, по който общественото мнението е взето под внимание, когато е издадено новото решение.

Ето контактите на Комисаря Margot Wallstrom и на Директора на програма ИСПА Luis Riera Figueras.


EU Environment Commissioner
Margot Wallstrom
Margot.Wallstrom@cec.eu.int
Fax: (+ 32) 229 81 899

Director of the ISPA and preaccession instruments at the Directorate for Regional Policy
Luis Riera Figueras
luis.riera-figueras@cec.eu.int
Fax : (+ 32) 229 61 096

Примерен текст на писмото за изпращане:

Dear Mrs. Wallstrom,
Dear Mr. Figueras,

I am writing to you regarding recent developments around the Ljulin Motorway in Bulgaria.

First, I would like to thank for your earlier strong position on the need for a new set of public consultations and a new environmental permit for the proposed controversial motorway's construction. It was a key signal to the Bulgarian Government about the importance of the Environmental Impact Assessment (EIA) procedure.

Unfortunately, malpractice in the implementation of the principles of the EIA procedure has taken place. The Bulgarian Ministry of Environment issued the new environmental permit for the motorway on October 28 with clear disregard for public opinion.

During the recent public consultations (September 27 - October 4) affected citizens and civil organisations rejected the presented EIA report and its conclusion. In their view the motorway will have a detrimental impact on the National Resort Bankja due to the specific thermal inversions in the region. The EIA report failed to make an adequate assessment of the motorway's likely impact on air quality, the region's mineral water as well as human health.

In addition, the EIA report fails to acknowledge the lack of a real alternative route and also the lack of a real solution for the heavy traffic currently passing through one of Sofia's districts.

It is vital that public opinion be adequately reflected in the Bulgarian Ministry of Environment's decision. The Ministry's behaviour is a serious threat to the protection of the environment and the democratic process in Bulgaria.

Therefore, I appeal to the European Commission to conduct its own due diligence into the way public concerns were (or were not) taken into account. I strongly believe that the Commission should not disburse money for the Ljulin motorway project in view of the violations of civil rights and environmental standards, which have dogged the project's implementation.

I would very much appreciate hearing from you

Yours sincerely,


ПРЕВОД на писмото

Уважаема г-жо Валстрьом,
Уважаеми г-н Фигуерас,

Пиша Ви относно последните събития сързани със строежа на магистрала "Люлин" в България.

На първо място бих искал да Ви благодаря за твърдата позиция на ЕК относно нуждата от нови общесвени обсъждания и ново решение на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за спорната магистрала "Люлин". Вашето становище беше сериозен знак към българското правителство за важността на процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

За съжаление сме свидетели на нарушения при прилагането на принципите на ОВОС. На 28 октомври българското Министерство на околната среда и водите издаде ново решение по ОВОС като напълно пренебрегна общественото мнение.

На наскоро проведните обществени обсъждания (27.09 - 4.10) засегнатото население и гражданските организации отхвърлиха прдставения доклад по ОВОС и неговите заключения. Според тях магистралата ще има унищожително въздействие върху националния курорт Банкя поради специфичните термични инверсии в района. Доклада по ОВОС не съдържа адекватана оценка на възможните въздействия на магистралата върху качеството на въздуха, минералните води в района, а също така и върху човешкото здраве.

В допълнение, доклда по ОВОС пропуска да спомене липсата на реална алтернатива за предложеното трасе, а също така и липсата на реално решение за тежкия трафик, който в момента минава през един от софийските квартали.

Принципно важно е мнението на обществеността да бъде адекватно отразено в решението на Министерство на околната среда. Поведението на Министерството е сериозна заплаха за околната среда и демократичните процеси в България.

За това, се обръщам с молба към Европейската Комисия да направи своя собствена надлежна проверка за това как проблемите повдигнати от обществеността са взети (не са взети) под внимание. Убеден съм, че Комисията не трябва да отпуска пари за магистрала "Люлин" при положение, че системно са нарушавани гражданските права и природозащитните стандарти при подготовката на проекта.

Бих се радвал да получа информация от Вас за развитието на случая.

С уважение,


Прочете повече за проблема с магистрала "Люлин" на: http://www.zazemiata.org/bw/ljulin

Благодарим ви предварително за подкрепата,
Екипа на За Земята


начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org