мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Еврофондовете в Централна и Източна Европа: 6 милиарда евро за вредни проекти?

Брюксел, Белгия - Милиради евро от парите на данъкоплатците са заплашени да бъдат използвани за финансиране на спорни инфраструктурни проекти в новите страни членки на Европейския съюз, разкрива карта публикувана днес от CEE Bankwatch Network и Приятели на Земята Европа (Friends of the Earth Europe). Предупреждението идва в отговор на намерението на ЕС да налее 157 млрд. евро в новите страни членки и присъединяващите се такива, чрез Структурните и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.

Картата озаглавена "Еврофондовете в Централна и Източна Европа: Кохезия или колизия?" посочва 22 разрушаващи природата, икономически необосновани или социално спорни проекта на обща стойност около 6 млрд. евро.[1] Някои от тях - проекти за магистрали в Чехия, Унгария и България с неуместни маршрути, вредни за околната среда и със законодателни недостатъци - вече са финансирани от ЕС. Повечето проекти в картата обаче, са на фаза планиране. Така че доста от отрицателните последствия все още могат да се предотвратят.

22-та проекта в Полша, Латвиа, Естония, Чехия, Унгария, България, Словакия и Румъния включват:

  • пътища и магистрали пресичащи ценни защитени зони, въпреки наличието на алтернативни маршрути
  • ненужни инсинератори за отпадъци подкрепяни за сметка на по-евтини алтернативи за рециклиране, които биха създали дълготрайни работни места
  • икономически неоправдани язовири и канали които биха унищожили уникални природни места или села

Картата е придружена с препоръки за по-добро използване на фондовете, особено в области като транспорт, енергетика и управление на отпадъците. На днешната прес-конференция в Брюксел участници от Полша и Чехия подчертаха, че някой от проектите не са необходими, докато за останалите съществуват по-добри алтернативи, но досега са били игнорирани.

Един абсурден случай в Чехия включва план за преместване на железопътната гара в град Бърно извън центъра на града. С цена около 845 млн евро проектът ще усложни живота на десетки хиляди пътуващи и среща силна обществена съпротива. Модернизирането на железопътния кръстопът в Бърно е необходимо и заслужава подкрепа от ЕС, но може да се постигне като се запази сегашното удобно разположение на гарата.

Магда Стоцкиевич, координатор политики на CEE Bankwatch Network в Брюксел каза: "Проектите на тази карта са в противоречие със собствените политики и цели на ЕС. Те разрушават околната среда, имат неблагоприятни социални последици, икономически нецелесъобразни са или незаконосъобразни. Това не начинът по който парите на европейските данъкоплатци трябва да се използват. Европейската комисия трябва да откаже финансирането за такива проекти или да изиска значителни изменения."

Мартин Конечни, координатор на проекта за наблюдение на еврофондовете от Приятели на Земята Европа/Friends of the Earth Europe, заяви: "Някои от проектите, които разглеждаме просто не са необходими, докато за останалите съществуват по-добри алтернативи. Еврофондовете са важен инструмент в подкрепа на по-бедните региони на Европа. Но законодателството в областта на оценка въздействието върху околната среда трябва да се прилага строго, така че тези 6 млрд. евро да се инвестират по начин осигуряващ устойчиво бъдеще за Централна и Източна Европа"

За повече информация по българската част:

/Национален център за третиране на опасни отпадъци/
Ивайло Хлебаров
Национален координатор на мрежата CEE Bankwatch в България
Екологично сдружение "За Земята"
E-mail: hlebarov at bankwatch.org

/Автомагистрала Люлин и автомагистрала Струма/
Петко Ковачев
Информационен и учебен център по екология
Енергиен координатор на мрежата CEE Bankwatch в България
тел.: 9808497
GSM: 0888 420 453
E-mail: petkok at bankwatch.org

/Автомагистрала Люлин и автомагистрала Струма/
Анелия Стефанова
Транспортен координатор на CEE Bankwatch Network
anelias at bankwatch.org

Допълнителни контакти:

Martin Konecny (English and Czech)
EU funds project coordinator
Friends of the Earth Europe / CEE Bankwatch Network
Tel: +32 2 542 01 85
Mob: + 32 484 601 283
E-mail: martin.konecny at foeeurope.org

Magda Stoczkiewicz (English and Polish)
Policy coordinator
CEE Bankwatch Network
Tel: +32 2 542 01 88
Mob: + 32 475 86 76 37
E-mail: magdas at bankwatch.org

1. Картата е безплатна и се намира на адрес: http://www.bankwatch.org/billions
За печатна версия: billions at foeeurope.org или petkok at bankwatch.org

начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org