мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия

Решението да се инсалира бойлер за биомаса за отопление на град Кардасова Речице беше направено на основа опита в Австрия, където подобни системи оперират. Бойлерът за биомаса беше първоначално изготвен за НЕВА - местна дърводелска компания. До тогава НЕВА е използвала въглища за отоплителната си инсталация и дървените й отпадъци са се депонирали в близката гора.

Отоплителната инсалация е била построена с капацитет от 2,5 Мвата за отопление (с възможност за разширение до 5 Мвата) и е използвала собствените си дървени отпадъци като гориво.

Още преди да стартира производството на енергия, НЕВА, като част от националната програма за приватизация беше раздробена на няколко по-малки фирми. По този начин бойлерът се оказа с по-голям капацитет от нуждите на тези малки фирми. Общината тогава се споразумя да участва и да използва излишното производство на енергия за да отоплява училища, общински сгради, частни къщи и апартаменти.

Проектът подобри градската среда, тъй като града реши да затвори общинските топлоцентрали работещи на въглища и самосвалният транспорт на дървените отпадъци беше намален. По този начин проектът помогна на общината да избегне разходите за намаляването на емисиите във връзка с Чешкия закон за чистота на въздуха.

Основната документация по проекта беше подготвена през 1992 с помощта на Общинската администрация. Беше попълнена с всички необходими технически справки и беше предсавена пред Чешкия Национален Екологичен Фонд (SEF). Чешко - Австрийската компания Eupri и Австрийския ЕкоФонд бяха въвлечени в подготовката на проекта, а ЕкоФонда предостави 21 000 USD за тази цел. SEF е предоставил 40 % под формата на дарение от държавата, 40% като безлихвен заем, а 20 % е даде общината.

След процес на селекция и консултации със всички партнйори беше избрана фирмата изпълнител - Stavcent, която стартира изграждането на системата за биомаса през Май 1995, а през Септември тя вече беше изградена. Така общината успя да стартира отоплителния сезон използвайки новата система за отопление. Поради наличието на неусвоен капацитет в бойлера на системата и достатъчно допълнителни количества дървесни отпадъци се мисли за разширяването на системата.

Особено през началото енергията от биомаса не беше конкурентна на евтините енергийни източници, субсидирани от правителството. Тогава градът беше възнаграден от държавата със субсидии за домакинствата, които подържаха продажната цена на енергията по-ниска от производствената. Понастоящем цената на енергията (0,019 USD/kWh) напълно отразява производствените разходи тъй като през 1997 държавата изцяло прекрати субсидирането на цените на енергията.

Основната бариера за разпространението на системите за биомаса в Чехия е липсата на финансиране. Без държавни субсидии за изграждането е трудно да се завършват проектите тъй като е невъзможно да се вземат дългосрочни индустриални заеми за тях. Банките предпочитат краткосрочните инвестиции, обикновено за максимум 5 г, и имат много малко опит с проекти за възобновяеми източници на енергия.

Има огромен потенциал за използването на биомаса като гориво в Чехия, но той може да бъде експлоатиран само тогава, когато се възприеме като икономически атрактивен.

ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Име и тип на проекта: Отопление с биомаса за град Кардасова Речице

Стартова година: 1992

Цялостна цена на проекта: 481 480 USD

Годишно производство на енергия: 1 385 000 киловат часа топлина

Производствена цена на енергията: 0,019 USD/kWh (около 4 стотинки)

Нови работни места: 8

Брой подобни проекти: 5

Лице за контакти: Dr. Petr Nekut, Metsky Urad Kardasova Recice,J. Hrubeho sqr.64, 378 21 Kardasova Recice, the Czech Republic.Телефон: +420 331 38 30 32

Фотографиите са взети от интернет страницата на града:
http://www.kardasova-recice.cz
Автор: Dalibor Adamek

начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org