мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Кампании

РОДОПИ БЕЗ ЦИАНИДИ

Районът на Източни Родопи в България се отличава с уникален ландшафт, средиземноморски климат, изобилие от исторически паметници на културата и изключително биоразнообразие. Този район обаче в момента е застрашен от плановете на канадската компания Dundee Precious Metals да разработи отворена златна мина с използване на цианид за извличане на благородния метал. Проектът предвижда разполагането на мината на изключително близко разстояние до Крумовград, а хвостохранилището за отпадната цианидена маса - над вододайната зона на града.


ИЗГАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ - ХАЗАРТ С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Министерството на околната среда и водите планира изграждането на централизирана система за третиране на опасни отпадъци - Национален Център за Опасни Отпадъци (НЦОО). Съоръжението ще се намира във вече замърсения регион на област Стара Загора, където в момента има три действащи Топлоелектрически централи (ТЕЦ Марица Изток) и три открити рудника за въглища. На два километра от село Ковачево и много близо до четири други села проектът представлява допълнителна заплаха за хората и природата.

Коалиция за устойчиви фондове на Европейския съюз

Структурните и Кохезиония фондове (СФ/КФ) са на второ място по размер в бюджета на Европейския съюз. От деня на присъединяването новите страни членки, използващи до момента само пред-присъединителна помощ, ще получат достъп до една голяма част от СФ/КФ. Тези фондове представляват една сериозна финансова помощ и ще формират насоките за икономическото, социалното развитие и развитието в областа на ооколната среда на новите страни членки.
Време е да почистим Европейската Инвестиционна Банка

Обществени пари в обществена полза:
Как да накараме Европейската Инвестиционна Банка да работи в полза на хората и околната среда

Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) е станала най-големия световен обществен кредитор. Всяка година тя отпуска заеми на стойност около 40 билиона евро, предназначени предимно за проекти в страните от ЕС, но напоследък все по-голяма част от нейните инвестиции са предназначени за страните от Средиземноморието, Африка, Карибите и Тихия океан, Латинска Америка и Азия.

ДА СПАСИМ НАЙ-ЧИСТИЯ РАЙОН НА СОФИЯ ОТ ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА!

Изпълнителна Агенция "Пътища" планира да построи високоскоростна транзитна автомагистрала "Люлин", част от Транс-европейски коридор № 4, която да премине през гъсто населените места в югозападната част на Софийското поле. Магистралата ще бъде с 6 ленти, при което цялата ширина на трасето ще е около 100 метра

ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ

Част от невероятната българска природа е заплашена от унищожаване, ако магистрала "Струма" (между София и Кулата) мине през Кресненското дефиле.
Българското правителство планира да построи магистрала "Струма" (част от Транс-европейския коридор № 4 София-Атина) ПРЕЗ Кресненското дефиле и град Кресна.

РАЗШИРЕНИЕТО НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ НЕ И НАД ГЛАВИТЕ НИ!

Летище София е разположено в рамките на град София, много близо до жилищни комплекси. Поради тази причина, то оказва значително негативно въздействие върху човешкото здраве както и върху околната среда. Български неправителствени организации (НПО) се противопоставят на плановете за разширение на летището, като аргументите срещу неподходящото му разположение имат дълга история.

ПАКТ ЗА СТАБОЛНОСТ НА БАЛКАНИТЕ

Екологично сдружение "За Земята" (България) и Млади изследователи от Баня Лука (Босна и Херцеговина) стартираха проекта "Общественото участие в процеса на икономическо възстановяване", занимаващ се с мониторинг на Пакта за Стабилност.
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org