мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:

Коалиция за устойчиви фондове на Европейския съюз


Структурните и Кохезиония фондове
Структурните и Кохезиония фондове (СФ/КФ)са на второ място по размер в бюджета на Европейския съюз. От деня на присъединяването новите страни членки, използващи до момента само пред-присъединителна помощ, ще получат достъп до една голяма част от СФ/КФ. Тези фондове представляват една сериозна финансова помощ и ще формират насоките за икономическото, социалното развитие и развитието в областа на ооколната среда на новите страни членки.

Коалицията
Затова Friends of the Earth Europe, CEE Bankwatch Network, World Widelife Fund, BirdLife International, Milieukontakt Oost-Europa and European Environmental Bureau в сътрудничество с други национални НПО от Европа създадоха платформа с цел да повлият на процеса на създаването на нови правила за СФ/КФ и да гарантират, че СФ/КФ ще се използват за ползите на хората и околната среда. Една от първите инциативи на коалицията беше семинара "Днес и утре на фондовете на ЕС", които се проведе в края на февруари в Брюксел.

Опита на НПО с пред-присъединителните фондове показва че помощта на ЕС е необходима, но ако тя не се използва устойчиво ефекта върху околната среда е по скоро негативен отколкото позитивен. В допълнение, при липста на обществени консултации и демократично взимане на решения, често пъти средствата на ЕС биват използвани за краткосрочни политически цели и дори се наблюдават случаи на корупция. Ефективното и устойчиво за природата използване на помоща на ЕС има важно значение за обществото в новите страни членки и за настоящите европейски данъкоплатци.

Бъдещето
Следващите 3 години ще бъдат едно нарастващо предизвикателство за НПО в новите и старите страни членки. Предизвикателство което се изразява на първо място в използването на Структурните и Кохезиония фондове през периода 2004-2006 и на второ в подготовката за следващия бюджетен период 2007-2013. През следващите няколко години ще се вземат ключовите решения за това как ще изглеждат новите Структурни и Кохезиони фондове, какво ще се финансира с тях и как новите правила за използването на фондовете ще гарантират устойчивото развитие, опазването на околната среда и общественото участие.

.: Становище на НПО
Съвместно становище на природозащитни НПО относно Европейската регионална политика след 2006 година - pdf формат (229 Kb)
.: Публикации
Да накараме европейските фондове да работят за хората и природата - pdf format (379 Kb) - на английски
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org