мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Кой проект е добър

Има различни класификации за това дали един проект е добър.
Смисъла от даването на такива критерии е в приоритезирането в кой именно проект си заслужава да се инвестира и в кой не. Чрез предварителен преглед дали проекта отговаря на дадени критерии става ясно дали ще доведе до провал след реализирането му или ще бъде успешен.

Критерии за сравнение и оценка на проектите:

1. Икономически критерии:

 • Минимално количесво инвестирани средства (за постигането на една и съща цел) и период на възвръщаемост на инвестициите;
 • Eнергоспестяващи критерии;
  За сравнение могат да се използват две единици: максимално количество спестена енергия и процент на спестената енергия спрямо общата консумация.
 • Количество спестена енергия (финансовият й еквивалент) за единица инвестиция.

2. Екологични критерии:

 • Устойчиво използване на ресурсите: рециклиране, икономия на материали (и особено ограничени ресурси като питейна вода, горива и пр);
  Пример: проект за намаляване на консумацията на енергия има по-голяма тежест, дори и от икономическа гледна точка, от един проект за подмяна инсталация от мазут на газ имайки в предвид изчерпването на горивата, непрекъснатото увеличение на цените им, както и необходимостта от намаляване емисиите на въглероден двуокис.
 • Използване на възобновяеми енергоизточници и материали;
 • Използване на дълготрайно доказани екологично чисти и безопасни технологии и материали;
 • Намалени емисии на вредни и парникови газове.

3. Социални критерии: положително въздействие върху жизненото пространство и в частност това на бедните и недееспособните:

 • Резултатите от проекта трябва да облагодетелстват максимален брой граждани;
 • Безопасност на съоръженията;
 • Количесво и продължителност на създадената заетост;
 • Положителен ефект върху общността като цяло.


[нагоре]
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org