мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
От отопление с гориво към отопление с геотермална енергия:
Проект "реконструкция и ремонт на отоплителна инсталация на Целодневна детска градина "Св. Анна" - гр. Сапарева Баня"

Потенциала на възобновяемите енергийни изтояници в България е значителен. Според доклад на ФАР (по проект BG 9307-03-01) потенциала на геотермалната енергия в страната се оценява на 14387 OJ/годишно.

Правителството разработва нов сондаж "Гейзера" с най-високата температура на Балканите. Изградена е система за пренос на топлоенергията, в която са включени 5 общински сгради: Училище "Христо Ботев", СПТУ, сградата на Общинска администрациа, читалище "Просветен лъч" и целодневна детска градина "Св. Анна".

До 2001 са били топлоснабдени първите 4 сгради. Цената на подгряващата топла вода определена от Министерство на Околната Среда и Водите е 2 лв/куб. м. За отопляването на Детската градина с нафта необходимо 714 лв. на денонощие. При реализирането на проекта разхода спада до 60 лв. на денонощие. Отоплителния сезон е с продължителност 190 дни като разхода на нафта е 160 т. на стойност 136 000 лв. С настоящия проект отоплението на сградата се осигурява само за 11400 лв. годишно, тъй като ще се използва загрятата оборотна вода от първите 4 сгради, а именно 28 500 куб.м годишно геотермална вода, като за такса е необходимо да се платят 57 000 лв. Сравнението на сумите от цената на спестената нафта с разходите за заплащане на геотермалните води, показва реална висока годишна икономия за отопление. Отделен е момента, че събраните такси носят ефект тъй като се внасят в съответните екофондове и 30% остават за Общинската Администрация.

Стойностно реконструкцията и модернизацията на отоплителната инсталация (включващо топлопровод, абонатна станция, монтаж на отоплителни тела и тръбна мрежа) е 184 972 лева с ДДС. Имайки в предвид годишната икономия от 124 600 лв срока за изплащане на инвестицията е приблизително година и половина.

През 2002 г съвместен проект на Екологично Сдружение "За Земята" с общината реализира енергоспестяващи мерки в 4 общински сгради. Една от целите на проекта бе да се намалят загубите в някои от сградите отоплявани с геотермална енергия с цел спестената енергия да се пренасочи към новия отопляем обект детската градина "Св. Анна".

ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Тип на проекта - Възобновяеми енергийни източници и Енергийна ефективност
Община - Сапарева баня
Обект - Детска градина "Света Анна"
Сектор - Социален

Източник за отопление - съществуващо положение
Водогреен котел - 350 КВт.
Година на монтажа - 1982
КПД - 67%
Използвано гориво - нафта

Описание на проекта
1. Изграждане на геотермална централа, която заменя съществуващия водогреен котел. Инсталирана мощност - 300 КВт. Режим на работа - автоматично управление.
2. Уплътнение и ремонт на дограмите (врати и прозорци)

Обща стойност на инвестицията 51 000 лева

Финанансиране
80% - Доверителен Екотръст Фонд
20% - Средства от общинския бюджет

Срок на откупуване на инвестицията
3,8 отоплителни сезона

Ползи
Осигуряване на нормални условия за работа. Непрекъснат процес на обучение. Намаляване на простудните заболявания. Годишна икономия на течни горива (нафта) - 21 тона.

Екологични ползи
Намаляване на емисиите на СО2 - 70 тона годишно
Година на въвеждане в експлоатация - 2002. Проектът е разработен и изпълнен в рамките на разработения от "И Ес Ди - България" - "Местен устойчив енергиен план" на община Сапарева баня


Тип на проекта - Възобновяеми енергийни източници
Община - Велинград
Обект - СОУ "Христо Ботев" - основна сграда
Сектор - Образование

Източник за отопление - съществуващо положение
Водогреен котел - КВт.
Година на монтажа -
КПД - %
Използвано гориво -нафта

Описание на проекта
Изграждане на геотермална централа, която заменя съществуващия водогреен котелИнсталирана мощност - 280 КВт. Режим на работа - автоматично управление

Обща стойност на инвестицията 24000 Евро

Финанансиране
50% - Собствени средства на общината
50 % - Външен донор

Срок на откупуване на инвестицията
2 отоплителни сезона

Ползи
Осигуряване на нормални условия за работаНепрекъснат процес на обучениеНамаляване на простудните заболяванияГодишна икономия на течни горива (нафта) 25 тона.

Екологични ползи
Намаляване на емисиите на СО2 - 4 тона годишно
Година на въвеждане в експлоатация - 2000. Проектът е разработен и изпълнен в рамките на разработения от "И Ес Ди - България" - "Местен устойчив енергиен план" на община Велинград

начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org