мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Предприсъединителните фондове - как да кандидатстваме за тях

Вече съществуват много източници на информация за предприсъединителните фондове и за големите общини.
Линковете долу едва ли са новост.
http://europa.eu.int/grants/index_en.htm

Може би за общините ще е важно да започнат да се подгорвят по структурните (и кохезионния) фондове за регионално развитие, които ще влязат в сила от 2007.
http://europa.eu.int/grants/topics/structural_funds/structural_funds_en.htm

Още връзки:
http://europa.eu.int/grants/topics/energy/energy_en.htm
http://europa.eu.int/grants/topics/environment/environment_en.htm

начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org