мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Да променим Европейската Инвестиционна Банка ефективно и
с помощта на изкуството!

Информация за конкурса

Правила на конкурсаИнформация за конкурса

Като част от кампанията за реформа на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), международната мрежа от природозащитни неправителствени организации CEE Bankwatch кани художници от централна и източна Европа (от новите страни членки, Балканския полуостров, Грузия и Украйна) да участват в конкурс за плакат озаглавен "Обществени пари за обществени ползи". Конкурсът е част от призива на гражданското общество към хората определящи европейската политика, както и към обикновените граждани, за съвместна работа за превръщане на ЕИБ в институция, която подкрепя хората и опазва околната среда.

Победителят не само ще получи награда от 1000 Евро, но също ще стане основна част от кампанията на CEE Bankwatch за реформа на банката. Останалите подадени проекти ще бъдат показани в улична изложба, която ще се проведе в Брюксел през май и най-важното ще бъдат показани в Люксембург по време на годишната среща на банката през юни тази година.

Всички подадени проекти ще бъдат оценявани от международно жури в състав: специалист по изобразително изкуство, медия представител от известно списание за актуални новини и изпълнителния директор на Bankwatch мрежата. Галерия с всички подадени проекти ще бъде създадена на уеб сайта на Bankwatch (http://www.bankwatch.org/contest), което ще позволи на публиката да гласува за предпочитания от нея постер. Най-популярният постер, избран публично и прозрачно онлайн от нашата публика, както и три проекта избрани от професионалното жури ще получат парични награди.

Крайният срок за подаване на проекти е 25 април 2005 г. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени в началото на май 2005 г.
Правила на конкурса

Цел и предмет на конкурса:
Целта е да се съберат авторски дизайни на плакат във формат А1 (594мм х 841мм) популяризиращи кампанията на CEE Bankwatch за реформа на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) (www.eib.org и http://www.zazemiata.org/bw/ifi_eib_bg.php). Конкурсът ще послужи за по широко запознаване на хората с обществената финансова институция ЕИБ и нейния несъвършен начин на функциониране, ще окуражи гражданското общество да участва в процеса на наблюдение на дейностите на ЕИБ.

Организатор на конкурса:
CEE Bankwatch Network
Jicinska 8
130 00 Prague 3
Czech Republic

Продължителност на конкурса:
1 март 2005 г .- 30 май 2005 г.

Краен срок за изпращане на конкурсни работи:
25 арпил 2005 г. (на тази дата спираме да приемаме работи изпратени по пощата или донесени в офиса)

Адрес за изпращане на конкурсните работи:
CEE Bankwatch Network
Czackiego 3A
r. 29, 70-216 Szczecin
Poland
с подзаглавие: CONTEST

Учредител на наградата:
CEE Bankwatch Network

Страни участнички в конкурса: Беларус, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Естония, Грузия, Унгария, Литва, Латвия, Македония, Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора, Словакия, Украйна.

Условия за кандидатстване и изисквания към участниците

 1. Конкурсни проекти могат да се изпращат и от частни лица.
 2. Всеки участник може да направи максимум три варианта по темата.
 3. Копия в А3 формат трябва да бъдат залепени на твърд картон. От другата страна на картона в десния горен ъгъл трябва да има ПАРОЛА (не име, за да се запази конфиденциалността)
 4. Проектите трябва да се изпратят в два печатни екземпляра, версия на компакт диск (в размер 1:1, 300 dpi резолюция, формат TIFF).
 5. Подадените проекти трябва да са собственост на подателите, не трябва да са публикувани преди и не трябва да нарушават авторските права на друг.
 6. Подадените проекти не се връщат и стават собственост на организатора.
 7. Подателите заплащат сами пощенските си разходи.
 8. Необходимо е проектите да са съпроводени с попълнена апликационна форма поставена в затворен плик (формата се намира на адрес http://www.bankwatch.org/contest/downloads/application%20form.doc).
 9. Необходимо е да се напише парола на плика, компакт диска и от обратната страна на всеки печатен екземпляр (еднаква и за трите компонента).
 10. Организаторите (CEE Bankwatch) и хората ангажирани с конкурса нямат право да участват в него.
 11. Непълни кандидатури няма да се разглеждат.
 12. Участието в конкурса означава, че приемате условията му и сте съгласни на безплатни изложби на вашия проект след привършването му.
 13. Спечелилият първа награда може да бъде задължен да направи минимални промени предложени от журито.

Жури:
Джейн Макензи - Лондон, списание Private Eye;
проф Пьотр Кунце директор на студиото за плакат към Академията за изобразителни изкуства Ян Матейко - Краков;
Томаш Терлецки - изпълнителен директор на международната мрежа от природозашитни организации CEE Bankwatch Network

Журито ще се събере, за да избере най-добрия проект през Април 2005 в Краков - Полша. След срещата ще има публично обявяване на резултата. Решението на журито е окончателно. Първата награда е определена в размер на 1000 евро. Има още две втори награди по 200 евро и така наречената награда на публиката, която също е 200 евро.
Бихме искали да дадем възможност на онлайн публиката да гласува за най-добър проект. Затова ние ще създадем галерия на уеб-сайта ни с всички проекти, за да дадем възможност на посетителите да изберат предпочитания от тях. Най-добрият проект избран публично и прозрачно ще бъде награден с наградата на публиката в размер на 200 евро.

За повече информация:
Ивайло Хлебаров - ЕС "За Земята" - 951 53 18

и

Aleksandra Antonowicz
CEE Bankwatch Network
Czackiego 3A
70-216 Szczecin
Poland
Phone: (+48 091) 489 42 33
E-mail: olaa@gajanet.pl


начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org