мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Eкологично сдружение "За Земята" е член на CEE Bankwatch Network от 1997г. Като член на мрежата "За Земята" развива кампания по наблюдение на Международни Финансови Институции като Европейската инвестиционна банка, Световна банка, както и ИСПА предприсъединителен фонд на Европейския съюз. Дейностите по тази кампания включват: наблюдение за стриктно информиране на обществеността за проектите, финансирани от МФИ в България, оказване на помощ на засегнати от тези проекти местни общности, предотвратяване на негативното им въздейстие върху околната среда и промотиране на устойчиви решения за развитие.

 .: ГОРЕЩИ ТЕМИ
Еврофондовете в Централна и Източна Европа: 6 милиарда евро за вредни проекти?

Милиради евро от парите на данъкоплатците са заплашени да бъдат използвани за финансиране на спорни инфраструктурни проекти в новите страни членки на Европейския съюз, разкрива карта публикувана днес от CEE Bankwatch Network и Приятели на Земята Европа (Friends of the Earth Europe). Предупреждението идва в отговор на намерението на ЕС да налее 157 млрд. евро в новите страни членки и присъединяващите се такива, чрез Структурните и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.
Картата озаглавена "Еврофондовете в Централна и Източна Европа: Кохезия или колизия?" посочва 22 разрушаващи природата, икономически необосновани или социално спорни проекта на обща стойност около 6 млрд. евро.
НЕ ОСИРАЙ, ДЕПОЗИРАЙ - Банско и банките
Общобалканска акция срещу харченето на обществени пари
за спорни проекти.

На 20-ти май от 15 часа пред сградата на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) в София на ул. Московска 17 ви каним на изложба и концерт "Не осирай, депозирай - Банско и банките". Събитието се организира от За Земята като член на CEE Bankwatch и коалицията "Спасете Пирин". Специален гост ще бъде Клубът на жените туристки "Планинарка" от Туристическо дружество "Пирин" - Разлог, чийто призив е "Да запазим чист Пирин за бъдещите поколения".
Подобни акции ще се проведат и в други балкански столици по спорни проекти на ЕБВР и нейни посредници.
Шокиращи нива на замърсяване с диоксини намерени до площадка за отпадъци, очакваща финансиране от ЕС

Изследване на яйца от кокошки, отглеждани навън в село Ковачево, Старозагорска област показа тревожни нива на замърсяване с диоксини и полихолрирани бифенили (ПХБ), доказващо спешна нужда България да изпълни задължението си за намаляване на вредните устойчиви органични замърсители (УОЗ). (1) Въпреки това, Министерството на околната среда и водите продължава да поддържа изграждането на съоръжение, което ще представлява източник на УОЗ на 2 км Ковачево, и което включва инсинератор с капацитет от 15 хиляди тона годишно, както и депа за азбест и други опасни отпадъци. Проектът за Национален център за опасни отпадъци (НЦОО) търси значително финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и програма ИСПА на ЕС.

Kонкурс за плакат

Като част от кампанията за реформа на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), международната мрежа от природозащитни неправителствени организации CEE Bankwatch кани художници от централна и източна Европа да участват в конкурс за плакат озаглавен "Обществени пари за обществени ползи".
Структурните и Кохезиония фондове (СФ/КФ) са на второ място по размер в бюджета на Европейския съюз. От деня на присъединяването новите страни членки, използващи до момента само пред-присъединителна помощ, ще получат достъп до една голяма част от СФ/КФ. Тези фондове представляват една сериозна финансова помощ и ще формират насоките за икономическото, социалното развитие и развитието в областа на ооколната среда на новите страни членки.
Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) е станала най-големия световен обществен кредитор. Всяка година тя отпуска заеми на стойност около 40 билиона евро, предназначени предимно за проекти в страните от ЕС, но напоследък все по-голяма част от нейните инвестиции са предназначени за страните от Средиземноморието, Африка, Карибите и Тихия океан, Латинска Америка и Азия.
Изпълнителна Агенция "Пътища" планира да построи високоскоростна транзитна автомагистрала "Люлин", част от Транс-европейски коридор № 4, която да премине през гъсто населените места в югозападната част на Софийското поле. Магистралата ще бъде с 6 ленти, при което цялата ширина на трасето ще е около 100 метра
Част от невероятната българска природа е заплашена от унищожаване, ако магистрала "Струма" (между София и Кулата) мине през Кресненското дефиле.
Българското правителство планира да построи магистрала "Струма" (част от Транс-европейския коридор № 4 София-Атина) ПРЕЗ Кресненското дефиле и град Кресна.
.: ресурсен център
Информация за проекти финансирани от Европейска Инвестиционна Банка
Насоки за търсене на информация и наблюдение на проектите на:
Кой кой е в Международните финансови институции
.: добри проекти
Критерии за добри проекти
Примери за добри проекти
Как да финансираме общински проект
Връзки
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org