мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Полезни връзки

Международни финансови инситуции
Европейска инвестиционна банка www.eib.org
Европейска банка за възстановяване и развитие www.ebrd.org
Световна банка www.worldbank.org
www.worldbank.bg
Процес на присъединяване към ЕС http://europa.eu.int/comm/enlargement/
financial_asistance.htm
Пакт за стабилност за Югоизточна Европа www.stabilitypact.org
Съвместна инициатива на Световната банка и Европейската комисия www.seerecon.orgДържавни структури
Министерство на финансите www.minfin.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg
Министерство на транспорта и съобщенията www.mtc.government.bg
Министрство на околната среда и водите www.moew.government.bgНеправителствени организации
CEE Bankwatch Network www.bankwatch.org
StabilityPactWatch www.stabilitypactwatch.info
"Приятели на земята" www.foeeurope.org
ASEED www.aseed.net
Бойкот на Световната банка www.aseed.net/worldbank/Банков информационен център
Екологично Сдружение "За Земята" www.zazemiata.org
Both Ends www.bothends.org
Информационен портал за околна среда Блулинк www.bluelink.net
SEE Environment Sharing Initiative www.see-environment.info
  [нагоре]
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org