мониторинг на Пакта за Стабилност | МФИ 
.: меню
какво е CEE Bankwatch Network
кампании
публикации
ресурсен
център
международни финансови институции
връзки
донори
контакти
Писна ти банките да използват
твоите пари, за да
рушат планетата?
Присъедини се към:
Използване на слънчевата енергия


Слънчево градско отопление с дългосрочно съхранение на топлината - Фридрихшафен (Германия)

Като допълнение на познатите ни слънчеви системи за подгряване на вода все по-вече общини стартират проекти и за слънчево отопление (или охлаждане). Такива системи изискват общ резервоар, който може да подхранва с топла вода мрежата на градското (кварталното) отопление за дълъг период от време. Резервоарите могат, в зависимост от размера си, да покрият към 40 - 70% от годишните отоплителни нужди на жилищен комплекс. Още по-вече, че тези системи могат да използват изобретателни техники за свързване с централната отоплителна мрежа и подхранването й, което води до огромна икономия на енергия в сравнение с индивидуалните инсталации. Във Фридрихшафен (Friedrichshafen) жилищен квартал с около 600 жилищни обекта е бил осигуряван от малогабаритна слънчева система за централно отопление още от 1996.


Цялостна енергийна програма, слънчево отопление и когенерационна топлоцентрала на биомаса, Хостетин, Чехия

Хостетин е малко село в источна Моравия, Чехия на териоторията на природен парк "Бели Карпати". От 1994 до днес селото участва активно в множество проекти като част от програма за устойчиво развитие. Основните проекти са за: пречиствателна станция за канализационната вода, фабрика за ябълков сок, реконсрукция на традиционна сушилня за плодове, топлоцентрала на биомаса и инсталация на слънчеви съоръжения.
начало | карта на сайта | отметка
www.zazemiata.org