Енергия | МФИ 
.: меню
за нас
кампании
ресурсен
център
подкрепете
контакти

Международна Конференция 3-4 юни 2010, София, НДК


Ела да видиш страницата за екстремни спортове!
Кампании

РОДОПИ БЕЗ ЦИАНИДИ

Районът на Източни Родопи в България се отличава с уникален ландшафт, средиземноморски климат, изобилие от исторически паметници на културата и изключително биоразнообразие. Този район обаче в момента е застрашен от плановете на канадската компания Dundee Precious Metals да разработи отворена златна мина с използване на цианид за извличане на благородния метал. Проектът предвижда разполагането на мината на изключително близко разстояние до Крумовград, а хвостохранилището за отпадната цианидена маса - над вододайната зона на града.

ДЪРВЕТА СРЕЩУ СГРАДИ
ЕДНА ЗЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА ЮЖЕН ПАРК

Заплахата за Южен парк е реална. Само от територията на "Южен парк - втора част" са откъснати близо 70 декара площ, придобити от търговски дружества, върху които общината, съгласно устава на дружеството, няма контрол. За "Южен парк - трета част" частните реституирани имоти на територията на парка са 278.3 декара. На много места строежите са започнали.

ЗАСАДИ ЖИВОТ

По данни на природозащитни организации, през последните 10 години са унищожени между 10 и 15% от горите на България.

Причините за този негативен процес са свързани с непрекъснатите промени и хаоса в горския сектор, реституцията и приватизацията в горите, корупцията, злоупотребите, масовото бракониерство и незаконни сечи, горските пожари. От друга страна, все повече нарастват амбициите за осъществяване на грандомански проекти, свързани с изграждането на туристическа инфраструктура (като ски-писти) в планините и защитените територии.


ИЗГАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ - ХАЗАРТ С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Министерството на околната среда и водите планира изграждането на централизирана система за третиране на опасни отпадъци - Национален Център за Опасни Отпадъци (НЦОО). Съоръжението ще се намира във вече замърсения регион на област Стара Загора, където в момента има три действащи Топлоелектрически централи (ТЕЦ Марица Изток) и три открити рудника за въглища. На два километра от село Ковачево и много близо до четири други села проектът представлява допълнителна заплаха за хората и природата.

ДА СПРЕМ НАШЕСТВИЕТО НА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ В БЪЛГАРИЯ!

По мнението на редица учени и представители на екологични организации, обединени в коалиция "България - зона свободна от ГМО", проектозаконът, предвиждащ разрешаване и регламентиране на освобождаването на генно-модифицираните организми (ГМО) в околната среда на България, както и на храни, съдържащи ГМО, на пазара, е изготвен под въздействието на мултинационални корпорации, целящи да използват България като тестово поле за ГМО и "троянски кон" за лансирането на ГМ храни и култури в Европа.

ДА СПАСИМ НАЙ-ЧИСТИЯ РАЙОН НА СОФИЯ ОТ ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА!

Изпълнителна Агенция "Пътища" планира да построи високоскоростна транзитна автомагистрала "Люлин", част от Транс-европейски коридор № 4, която да премине през гъсто населените места в югозападната част на Софийското поле. Магистралата ще бъде с 6 ленти, при което цялата ширина на трасето ще е около 100 метра

ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ

Част от невероятната българска природа е заплашена от унищожаване, ако магистрала "Струма" (между София и Кулата) мине през Кресненското дефиле.
Българското правителство планира да построи магистрала "Струма" (част от Транс-европейския коридор № 4 София-Атина) ПРЕЗ Кресненското дефиле и град Кресна.

РАЗШИРЕНИЕТО НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ НЕ И НАД ГЛАВИТЕ НИ!

Летище София е разположено в рамките на град София, много близо до жилищни комплекси. Поради тази причина, то оказва значително негативно въздействие върху човешкото здраве както и върху околната среда. Български неправителствени организации (НПО) се противопоставят на плановете за разширение на летището, като аргументите срещу неподходящото му разположение имат дълга история.

ПАКТ ЗА СТАБОЛНОСТ НА БАЛКАНИТЕ

Екологично сдружение "За Земята" (България) и Млади изследователи от Баня Лука (Босна и Херцеговина) стартираха проекта "Общественото участие в процеса на икономическо възстановяване", занимаващ се с мониторинг на Пакта за Стабилност.

[нагоре] [начало]
начало | карта на сайта
www.zazemiata.org