Енергия | МФИ 
.: меню
за нас
кампании
ресурсен
център
подкрепете
контакти

Международна Конференция 3-4 юни 2010, София, НДК


Ела да видиш страницата за екстремни спортове!
Програма на Екологично сдружение "За Земята" за борба със замърсяванията в Национални паркове и защитени територии

Програмата на ЕС "За Земята" за борба със замърсяванията в защитените територии стартира през 1995 г. с акция за почистване на Национален парк (НП) "Пирин". За периода 1995-1999 г. са проведени 3 кампании в НП "Пирин", където участниците събраха средно по 1,5 тона отпадъци. Осъществен бе контакт с представители на Министерството на околната среда и водите, Дирекцията на националния парк, арендатори на хижи, местни туристически дружества и общини.

През 2000 и 2001 година акции бяха осъществени в НП "Рила" със съдействието на Дирекцията на парка, посетителския център "Паничище", местни общини. Обхванати бяха Мальовишки дял, районът на Страшното езеро, районът на Седемте езера, х."Скакавица". В резултат на по-добрата информационна кампания и големия брой участници резултатите бяха събрани 3 тона отпадъци за всяка от двете години. В изготвения план за управление на НП "Рила" бяха предвидени мерки за ограничаване на замърсяванията.

През 2001 г. ЕС "За Земята" проведе международна кампания за почистване на крайбрежните ивици на Природен парк "Странджа", в партньорство с кметство с. Синеморец, Държавно лесничейство "Царево", община "Царево" и Дирекцията на ПП "Странджа". Изготвена бе петиция с необходимите мерки, които е необходимо да бъдат взети за опазване на крайбрежните участъци на ПП "Странджа", подписана от всички партньори. Събитието беше отразено широко от местни и национални медии.

Информационната кампания е неделима част от програмата за управление на отпадъци в защитени територии на ЕС "За Земята". Успоредно с трите акции за почистване (1999, 2000 и 2001) е извършено следното:

  • издаване и разпространяване на книга с автор Тодор Недков за бригадата през 1999 г.;
  • заснемане на филм за екобригадата в Рила през 2000 г. и участие в предаването "Чай" по БНТ;
  • организиране на карнавал и пресконференция с журналисти през септември 2001 г. в Синеморец, излъчен по БНТ;
  • регулярно организиране на срещи с ученици, мести хора и доброволци във връзка с негативното влияние на замърсяването върху флората и фауната в Националните и Природни паркове;
  • направени са публикации в различни вестници.

През 2002 г. кампанията на "За Земята" за справяне с отпадъците в защитените територии включи и Национален парк "Централен Балкан". Над 120 души от България и чужбина взеха участие в акцията. Събрани бяха твърди битови отпадъци по туристически маршрути и забележителности около х. Рай, х. Плевен, вр. Ботев, х. Левски, х. Хубавец, х.Балкански рози, х.Добрила, х.Амбарица, х.Дерменкая. В резултат на акцията от границите на парка бяха изнесени над 6.5 тона отпадъци. Кампанията приключи с работна среща между регионални туристически дружества, Дирекцията на парка, еколози на местни общини и представители на "За Земята" с цел съвместно разрешение на проблема със замърсяванията в Националния парк.

За акцията беше създаден кратък клип, излъчван по национални и местни кабелни телевизии. Информационни табла със снимки и послания от инициативата бяха поставени във всички хижи, през които бригадата премина.

През последните две години акции бяха осъществени в Национален парк "Пирин" (2003 г.) и Национален парк "Рила" (2004 г.). Във всяка от бригадите участие взеха над сто души от цяла България и чужбина, като количеството събрани отпадъци и на двете места беше между 6 и 7 тона.

В Пирин беше покрит регионът на хижа ''Синаница'', Гьоргийският и Бъндеришкият циркус, местността Спано поле, х. ''Вихрен'', заслоните ''Кончето'' и ''Казаните'', хижа ''Безбог'', Попово езеро, Самодивските езера, заслон ''Тевно езеро'', Валявишкият, Превалският и Газейският циркус, връх ''Каменица'', х. Демяница. Акцията там завърши с провеждането на "Карнавал на отпадъците" в гр. Банско, отразен от БНТ и местни медии.

Регионите, които кампанията за почистване обхвана в Рила бяха "Партизанска поляна", местности и туристически маршрути около х. Рибни езера, х. Чакър Войвода, х. Марица, х. Заврачица и х. Грънчар, както близките циркуси. Над 100 плаката с логото "Боклукът в раницата" бяха отпечатани за разпространение из хижи в цяла България.

Кампаниите за почистване в Рила и Пирин 2003 - 2004 г. бяха осъществени със съдействието на управата на парковете и местните общини, хижари и туристически дружества.


нагоре начало
начало | карта на сайта
www.zazemiata.org