Енергия | МФИ 
.: меню
за нас
кампании
ресурсен
център
подкрепете
контакти

Международна Конференция 3-4 юни 2010, София, НДК


Ела да видиш страницата за екстремни спортове!
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

Наблюдение на Международни Финансови Институции
Eкологично сдружение "За Земята" е член на CEE Bankwatch Network от 1997г. Като член на мрежата "За Земята" развива кампания по наблюдение на Международни Финансови Институции като Европейската инвестиционна банка, Световна банка, както и ИСПА предприсъединителен фонд на Европейския съюз. Дейностите по тази кампания включват: наблюдение за стриктно информиране на обществеността за проектите, финансирани от МФИ в България, оказване на помощ на засегнати от тези проекти местни общности, предотвратяване на негативното им въздейстие върху околната среда и промотиране на устойчиви решения за развитие.

Информация за проекти финансирани от Европейска Инвестиционна Банка

Насоки за търсене на информация и наблюдение на проектите на:
Европейска инвестиционна банка
Европейска банка за възстановяване и развитие

Кой кой е в Международните финансови институции
Европейска инвестиционна банкаДобри общински проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници

Критерии за добри проекти
Този раздел е посветен на това как една община или инвеститор да оцени дали проектът й е добър и какво е нужно, за да има положителни резултати от него.

Примери за добри общински проекти от България и Европа
Тук разглеждаме различни примери за проекти, които в една или друга степен се характеризират като добри, имайки в предвид горепосочените критери. Групирани са според видове на енергията, която разработват, но ще забележите, че има такива, които съчетават по-вече от един вид в себе си. Във всяка група сме се постарали да покажем Българският опит, а от Европейските проекти преобладават Източно-Европейските тъй-като финансовите и социално-икономическите условия са най-близки до нашите. Основните групи са:

Проекти за енергийна ефективност
Проекти за използване на слънчевата енергия
Геотермална енергия
Използване на биомасата

Как да финансираме общински проекти

Връзки
Тук сме посочили списък с бази данни с примери за добри проекти, както и с източници на информация за различни финансови условия и програми


[нагоре] [начало]
начало | карта на сайта
www.zazemiata.org